♥قندعسل♥

مِثلِِِ...

داغـــُـــــــــــــــــــــــــــونَم

مِثلِِِ بَم بَعدِ زِلِزله

مثل هیُُِروشیما بِعدِ بُمب

مِثل ویتنام بَعد جَنگ

مِثل سُومالی بَِعد قَحطی

خـــــــــــــــــــَـــــــــــرابـــم

مِثل یـﮧ روسپی

مِثل یـﮧ مُعتاد


مثِل یه لاشی

بــــــــــــــــــی امــــیـــــدم

مِثل یـﮧ سَرباز

مِثل یـﮧ زِندونی


مِثلِ مادَر چِشم به راه

خــــــســـــــــــتــــــــــــه ام

مِثل یه لاک پُشت

مِثل یـﮧ ماهی توی تُنگ

مِثل یـﮧ شیر پیر

هیچ سَر پَناهی نَدارم , هیچ آغوشی که مَرا آرام کُند

پول سیگار ندارم , پول مشروب ندارم

عِشق نَدارم یار نَدارم

رَفیق ندارم
 
[ جمعه 5 مهر 1392برچسب:, ] [ 13:48 ] [ elham ] [ ]

قشنگترین لحظه ها...

بَراے مَטּ قَشَنگـ ــ تَرین لَحظِـہ

ایטּ اَستــ ڪِـہ

بآزوآטּ قَویَتــ رآ ،

ﬤورَ بَدَنَمـــ حَلقِــہ ڪـنے

وَ مَن سَرَمــ رآ روے سینِــہ اَتــ بِگُذآرَمــ

تآ گَرمـآے نَفَســ هآیَتــ رآ حِس ڪنَمــ

وَ بوے اُﬤڪلُنِ مَرﬤآنِــہ اَتــ رآ اِستِشمآمــ ڪنَمــ

آטּ لَحظِـہ اے ڪِـہ

دَستآטּ گَرمَتــ نَوآزِشـ گَرِ گونِــہ هآیَمــ اَستــ

وَ لَبهآے ﬤآغَتــ

لَبهآے سَرﬤمــ رآ ﬤر آغوشــ مے ڪِـشَـﬤ

وَ مَن ﬤر تَبــِ عِشقَتــ مے سوزَمــ

پُر مے شَوَمــ اَز تو

اَز حِسّتــ ــ

اَز وُجوﬤتــ ــ

اَز عآشِقآنِــہ هآیَتــ ــ

وَ این خوﬤ خوشبَختے استــ

ڪـآش زیرِ گوشَمــ آهِستِــہ زِمزِمِــہ مے ڪرﬤے

عَـزیزَمــ ایטּ یِــہ خوآبــ ــ نیستــ ــ ، هَمَشــ وآقِعیــَتــِـہ

 

[ جمعه 5 مهر 1392برچسب:, ] [ 13:42 ] [ elham ] [ ]

شک نکن!!!

ﺑﻪ ﻫﻤـــﯿﻦ ﺑــﻐــﺾ ﻟــﻌﻨــﺘــﯽ ﻗـــﺴــﻢ


ﻧــﻮﺑــﺖ ﮔــﺮﯾــﻪ ﺗــــﻮ ﻫـــﻢ ﻣـــﯿــﺮﺳـــﺪ


ﺷــــﮏ ﻧــــﮑـــﻦ!!!

 

[ پنج شنبه 28 شهريور 1392برچسب:, ] [ 1:37 ] [ elham ] [ ]

کاش دنیا برعکس بود

كـــــــآش دنيــــــآ برعـــكــــــس بـــود


بـــه جــــــاي اينکـــه آدمـــــا عـــاشق بشونــــد


عــــاشقــــا آدم مـــيشدنــــد

[ سه شنبه 26 شهريور 1392برچسب:, ] [ 6:40 ] [ elham ] [ ]

من دخترم...

من دخترم،آزادم

هنوز نفس میکشم،

غریبه نیستم، نفس‌هایم را خفه نکنید،

بر سرم حجاب مالکیت ...نکشید،

عروسک نیستم...

طاقچه‌ای هم نیست که بر سر آن بنشینم که نگاهم کنید...

بازی‌های بی‌ محتوای زن و مرد تمام شد...

اگر پا به پا نمیایی‌...

دست به دستم نکن...

دوستم داشته باش برای آنچه که هستم،

نه آنچه که تو می خواهی‌...

[ سه شنبه 26 شهريور 1392برچسب:, ] [ 6:38 ] [ elham ] [ ]

اولین بار...

اولین بار نیست که گریه میکنم ،

امــــا ...

اولین بار است که ،

گریه آرامم نمی کنـد ...

[ سه شنبه 19 شهريور 1392برچسب:, ] [ 5:59 ] [ elham ] [ ]

عشقآ متنوع هستن مثل...

✘بعضــــے عشقــــآ مـــثل | פــــضرتــ ـ نوح | میمــــونـטּ :

بَعضیــــــآ از ترسـ ــ طوفـــــآטּ میـــــآטּ پیشــ ـتـ ...

✘بَعضـــــــے عشقـــــآ مــــثل | פــضرتـ ـــ آבمـــــہ | :

פֿـوبیـــــش اینـــــــہ ڪہ اولیـــــטּ عـ ــشقتـــہ ...

✘بَعضـــــے عشقــــــآ مثــــل | פـــــضرتـ ـــ ابراهیمــــہ | :

بآیــ ــב همــــہ چیزتــــو قربـــونــ ـے کنـــے ...

✘بَعضــــے عشقــــــآ هــــم مثــــــل | פــضرتـ ـــ مَسیـפــہ | :

آפֿـرش بــــــہ صلیبــ ـ کشیـבه میشـــے ...

✘بَعضــــے عشقـــــآ هَم مثـــــل | פـــضرتـــ ـ موســــــے | هستــــטּ :

تآ یکمے בور میــ ـشے یــــہ گوسالــــہ میاב جاتــــو میگـ ــیرهـ ...!
 
[ سه شنبه 12 شهريور 1392برچسب:, ] [ 9:39 ] [ elham ] [ ]

هیچ چیز جز...

دیوانگى در من بالا زده ...

نه ،

نه ،

نه حتى ...

هیچ چیز و هیچ چیز این را نمى دهد ،

جز ،

...

[ سه شنبه 12 شهريور 1392برچسب:, ] [ 9:8 ] [ elham ] [ ]

آرومم آرووووووم

هوس # وکردم ،

هوس # ،

هوس # ،

هوس کردم #عین قبل ،


هوس # ،

هوس گذاشتن سرم رو ...

دیوونه ،

میفهمی؟

چطوری طاقت بیارم بی انصاف؟

دلم میخواد تمام دلتنگیامو بالا بیارم ...

نه گریه نمیکنم ،

من بهت قول دادم گریه نکنم ...

،

..

[ سه شنبه 12 شهريور 1392برچسب:, ] [ 8:53 ] [ elham ] [ ]

اکنون بشنو...

ببین غمگین،
 
 
ببین دلتنگ دیدارم...
 
 
ببین
 
 
خوابم نمی آید،
 
 
بیدارم...
 
نگفتم تا کنون، اما کنون بشنو:
 
 
گریهتورا بیش از همه کس دوست میدارمگریه
[ پنج شنبه 7 شهريور 1392برچسب:, ] [ 21:18 ] [ elham ] [ ]